Management Drives

Door elkaars krachten te kennen, kun je samen groeien

De Management Drives software meet en maakt inzichtelijk wat een team of een persoon motiveert. De software van Management Drives biedt daarmee een gemeenschappelijke taal om gedrag bespreekbaar te maken en gebruik te maken van de kracht van het team en ieder individu.
Management Drives gebruikt een taal met zes kleuren, uniek weergegeven in een matrix. Iedere kleur staat voor een stijl van leiderschap of organisatiecultuur.

Arese Group is licentiehouder en partner van Management Drives.

Binnen Arese Group wordt van iedere werknemer een Management Drives Profiel aangemaakt die middels een vragenlijst meet wat de drijfveren van een persoon zijn.

Drijfveren zijn motivatoren die voorspellen hoe een team of persoon zijn kennis, vaardigheden en competenties inzet. De theorie van Management Drives is gestoeld op de studies van Clare W. Graves (1914 – 1986) en is al in een vroeg stadium geautomatiseerd. Graves baseerde zich op Jung en Maslow. Onze zes kleuren hebben elk een betekenis op organisatie- en teamniveau en op iemands persoonlijk leiderschap.

Management Drives is uniek, omdat het een verbinding legt tussen:

  • Organisatieontwikkeling en cultuur
  • Teamontwikkeling
  • Individueel Leiderschap

Arese Group biedt Management Drives ook aan als aparte dienstverlening voor individuen en  (Agile) teams die beter op elkaar afgestemd willen raken en de samenwerking/velocity willen verbeteren.

Wil je meer informatie over Management Drives, neem dan contact op met onze gecertificeerde Management Drives trainer:

Linda van Driel