Blockchain Transition Service

 

Blockchain is de nieuwe digitale revolutie. Het biedt een oplossing voor een groot scala aan vraagstukken, het waarborgt data integriteit, beheert statusinformatie en maakt middenlagen overbodig. Denk hierbij aan notariële functies of controlerende instanties. Ze geven goedkeuring, bepalen wat juist is en of voldaan is aan noodzakelijke voorwaarden. De achterliggende technologie bestaat uit een gedistribueerde boekhouding (distributed ledger) die zorg draagt voor juistheid van de gegevens door middel van een consensus model. Naast deze gedistribueerde boekhouding van de data, kan ook functionaliteit in de blockchain worden geprogrammeerd in de vorm van “smart contracts”.

 

 

Verschillende bedrijven onderzoeken momenteel de mogelijkheden die blockchain hen kan bieden. In veel gevallen blijkt dat factoren als de nieuwheid, het hoge technische gehalte en de investeringsbehoefte een barriere vormen om een blockchain toepassing te ontwikkelen.
Het vergt een transitie van de huidige wereld naar een nieuwe. Dit is een grote stap, terwijl de business case dit niet altijd rechtvaardigt.

Arese Group heeft een product ontwikkeld waarmee die grote stap, de blockchain-transitie,  is opgedeeld in kleinere behapbare stappen. Een belangrijk uitgangspunt van dit product is dat Blockchain niet een oplossing is voor alle problemen. Evenmin zal een blockchain-toepassing de benodigde investering altijd terugverdienen. Bovendien is de manier waarop blockchain wordt geimplementeerd  afhankelijk van een aantal architectuurkeuzes en business principes.
Blockchain Transition Service (BTS) biedt een oplossing voor alle vraagstukken van een organisatie die het potentieel van blockchain onderzoekt.
BTS resulteert in:

  • Een BTS-Scan naar compatibiliteit per (bedrijfs)proces
  • Een BTS-Roadmap voor een blockchain-implementatie
  • Een BTS-Toolbox
  • Een BTS-Simulatie-omgeving met volledige ontwikkel- en teststraat
  • Een BTS-Businesscase logic smart contract model

 

Met deze deelproducten is een organisatie in staat om een aantal onderbouwde keuzes te maken op het gebied van blockchain technologie, waaronder:

  1. Kan blockchain iets voor deze organisatie betekenen?
  2. Wat kan blockchain voor deze organisatie betekenen?
  3. Welke keuzes en beslissingen zijn nodig om blockchain te implementeren?
  4. Welke investering is benodigd en wat is het inverdien-effect?
  5. Wat is de roadmap om blockchain te implementeren?

Arese Group levert regelmatig sprekers op congressen en thema bijeenkomsten over blockchain.

 

Wilt u meer informatie over wat Blockchain Transition Service voor uw organisatie kan betekenen? Neem gerust contact met ons op.